SYGNAŁY MYŚLIWSKIE


kliknij na przycisk przy nazwie sygnału i poczekaj na odtworzenie pliku


     1. Jeżeli jest to polowanie wyjazdowe, a myśliwi nocowali na wspólnej kwaterze, to pierwszym  sygnałem w dniu polowania będzie "Pobudka".

    2. Drugim (lub pierwszym) sygnałem będzie "Zbiórka myśliwych".

    3. Po uformowaniu się linii myśliwych i naganki, przed odprawą grany jest sygnał "Powitanie". 

    4. Jeżeli jest przeprowadzana ceremonia ślubowania, to powinien być zagrany na koniec sygnał "Darz Bór" . 

    5. Po odprawie zabrzmi sygnał "Apel na łowy".

    6. Na polowaniu powinny być grane sygnały: 

a) rozpoczęty miot (naganka naprzód) - w przypadku jednotonówki 1 sygnał 
b) zakaz strzału w miot - - " - 2 sygnały 
c) koniec miotu rozładuj broń - - " - 3 sygnały 

Zgodnie z regulaminem polowań można zrezygnować z sygnałów a) i b). W zależności od umiejętności uczestników polowania dopuszcza się jeszcze następujące sygnały: 

1) Gotów - taka sama odpowiedź z linii naganki; 

2) Naganka na lewe lub prawe skrzydło; 

3) Naganka prędzej lub wolniej; 

4) Naganka głośniej lub ciszej; 

5) Po ruszeniu przez nagankę zwierza można z linii naganki podać sygnał "pilnuj". 

Po skończonym miocie prowadzący polowanie może (nie musi) zagrać sygnał "Zbiórka myśliwych". 

7. Jeżeli zachodzi konieczność przeprowadzenia chrztu myśliwskiego, to na polecenie celebrującego, powinien być zagrany sygnał "Śmierć zwierzyny"   strzelonej przez młodego myśliwego (na chrzest brak sygnału). 

8. Gdy w przerwie polowania przewidziany jest posiłek, to trębacz powinien zagrać sygnał "Na posiłek".

9. Po ułożeniu pokotu powinien być zagrany sygnał "Zbiórka myśliwych". 

10. Po raporcie z przebiegu polowania sygnalista gra sygnał "Zwierzyna na rozkładzie" dla poszczególnych gatunków strzelonej zwierzyny. 

11. Jeżeli ma zostać przeprowadzony ceremoniał pasowania, to należy to zrobić przed sygnałami "¦mierć zwierzyny", wtedy sygnalista powinien zagrać "Pasowanie". 

12. Po ogłoszeniu króla i wice - króla polowania oraz pudlarza sygnalista gra odpowiednio sygnały na cześć króla, wice - króla oraz pudlarza sygnał jak dla króla celowo fałszowany. 

13. Następnie po zakończeniu wszystkich czynności związanych z celebracją pokotu grany jest sygnał "Darz Bór
a po oznajmieniu przez prowadzącego końca polowania - sygnał "Koniec polowania". 

14. Jeżeli po polowaniu przewidziana jest biesiada myśliwska, to sygnalista powinien zagrać sygnał "Na posiłek"
a po posiłku można w trakcie rozjazdu do domów zagrać sygnał "Pożegnanie" Generalnie przyjęto zasadę, że sygnałów przed polowaniem słucha się z nakrytą głową (wyjątek "Darz Bór" przy ślubowaniu). Natomiast po polowaniu z odkrytą głową (wyjątkiem jest sygnał dla pudlarza i zbiórka myśliwych). Sygnaliści w czasie grania sygnałów nie zdejmują nakryć głowy.


 

 

Scenariusz polowania zbiorowego - pobierz

 

 

 
 

 

  

WKŁ 234 DROP w Szczecinie   uL Zwirki i Wigury 1  74-110 Banie  Nr konta: 
|   POCZTA   |   TELEFON: