Łowisko obw. 259

 

 

Lokalizacja

     

     

Mapa szczegółowa 

 
 

  

 

zobacz mapę z podziałem na rejony klikaj±c na miniaturę poniżej

 

 

w przygotowaniu mapa satelitarna łowiska

 

Opis granic obwodu 

 

Granica obwodu biegnie w m. STARE CHRAPOWO drog± na południe przez stację kolejow± STARE CHRAPOWO do m. NOWE CHRAPOWO, drog± poln± w kierunku południowo - wschodnim przez pkt topograficzny 53,3 do m. ROKITY, drog± na wschód do toru kolejowego PYRZYCE -LIPIANY, torem kolejowym na południe do stacji kolejowej NOWIELIN, drog± poln± na zachód do m. KOZIELICE i dalej przez m. KOZIELICE do toru kolejowego PYRZYCE -TETYN, torem kolejowym w kierunku południowo - zachodnim do pkt topograficznego 78,2, drog± na zachód do m. MIELNO PYRZYCKIE, drog± na południe przez m. TRZEBORZ, pkt topograficzny 75,5 drog± do m. TETYN,  drog± przechodz±c± w drogę le¶n± wyłożon± płytami jumbo w kierunku zachodnim przez m. MARUSZEWO do drogi MY¦LIBÓRZ - BANIE, t± drog± do m. PIASECZNO, drog± w kierunku południowo -zachodnim przez m. GORNOWO, pkt topograficzny 79,6 do m. PIASKI, kanałem na północ do Jeziora DŁUGIE, ¶rodkiem jeziora do kanału dochodz±cego na północ Jeziora DŁUZEC, ¶rodkiem Jeziora DLUZEC W kierunku północnym do drogi LUBANOWO - BANIE, drog± na wschód do m. BANIE i dalej na wschód do drogi PIASECZNO - KUNOWO, drog± na północny -wschód przez pkt topograficzny 59,9 do m. KUNOWO, drog± poln± i le¶n± przez pkt topograficzny 55,8 w kierunku północnym do m. SWOCHOWO, drog± w kierunku północno -wschodnim przez pkt topograficzny 39,4 m. LINIE II, pkt topograficzny 34,4 do m. STARE CHRAPOWO.

 

 

 

 


   

WKŁ 234 DROP w Szczecinie   uL Zwirki i Wigury 1  74-110 Banie  Nr konta: 
|   POCZTA   |   TELEFON: